Problémy v učení

Má vaše dieťa problémy v učení v škole? Má ťažkosti v čítaní, písaní, alebo počítaní? Dosahuje aj pri vynaloženej snahe slabé vzdelávacie výsledky?

 

Problémy v učení, môže mať každé dieťa a mnohokrát nesúvisia s intelektovými predpokladmi. Najčastejšími príčinami ťažkostí v učení sú problémy v:

 • čítaní (rýchlosť, porozumenie) – dyslexia,
 • písaní (neúhľadné písmo, nezvládnuté tvary písmen) – dysgrafia,
 • pravopise (gramatické chyby) – dysortografia,
 • matematike (počítanie, alebo geometria) – dyskalkúlia,
 • problémy v pozornosti (nepozornosť, impulzivita, hyperaktivita) – sy. ADHD,
 • pomalé pracovné tempo a i.

 

V prípade, že sa problémy dieťaťa včas neriešia a nedostane potrebnú podporu, môžu sa u neho vyvinúť emocionálne ťažkosti (strata sebavedomia, neochota učiť sa), alebo poruchy správania.

Aktuálne možnosti diagnostiky nám umožňujú včasné zachytenie porúch učenia. V našej poradni vám diagnostiku porúch učenia poskytnú kvalitní a skúsení psychológovia a špeciálni pedagógovia. Následne po prípadnom diagnostikovaní porúch učenia vám:

 • vysvetlia príčiny ťažkostí,
 • ukážu a ponúknu možnosti terapie,
 • odporučia prístup doma (čo a ako môžete u svojho dieťaťa rozvíjať),
 • dohodnú prístup v škole (dohodnú s vami a školou ďalší postup, prijateľný pre obe strany),
 • informujú vás o prognóze a potrebných opatreniach a možnostiach aj do budúcnosti.

 

V súčasnosti je už k dispozícii množstvo opatrení, ktoré pomáhajú dieťaťu s poruchami učenia ťažkosti prekonať, eliminovať, kompenzovať a tak zabezpečiť jeho úspešné napredovanie v škole, zabezpečiť jeho spokojnosť a naplniť jeho potenciál.  Odborný personál, ktorý môže následne, po diagnostikovaní porúch učenia Vášmu dieťaťu pomôcť, je potom na mnohých školách k dispozícii aj priamo (asistenti učiteľa, psychológovia, špeciálni pedagógovia a i.). Títo odborníci z CPP následne spolupracujú pri ďalšej pomoci.