Oficiálne dokumenty

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2024

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 1 - 19 1 - 4
Február 18 - 31 5 - 24
Marec 32 - 44 8 - 10 
Apríl 45 - 56  11 - 12  
Máj 57 - 70 13 - 18  
Jún 71 - 85 19 - 22
Júl     
August    
September    
Október    
November    
December    

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2023

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 1 - 22 1 - 6
Február 17 - 34  7 - 12
Marec 35 - 53 13 - 18
Apríl 54 - 70 19 - 22
Máj 69 - 92  23 - 30
Jún 91 - 108 31 - 36
Júl  109 - 120 38 - 40 
August 121 - 143 41 - 48 
September 142 - 160 49 - 54
Október 157 - 173  55 - 58
November 172 - 193 59 - 64
December 191 - 224 65 - 85

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2022

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 1 - 21 1 - 9 
Február 23 - 38 10 - 12
Marec 39 - 53 13 - 14
Apríl 54 - 67 15 - 16
Máj 65 - 82 17 - 21
Jún 80 - 95 22 - 25
Júl  96 - 109 26 - 29
August 110 - 124 31 - 32
September 125 - 139 33 - 36
Október 140 - 153 37 - 39
November 154 - 168

40 - 44

December 169 - 187 44 - 47

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2021

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 189 - 21 1 - 7
Február 19 - 40 8 - 11
Marec 41 - 53 12 - 18
Apríl 54 - 71 19 - 23
Máj 72 - 90 23 - 28
Jún 88 - 102 29
Júl  103 - 115 30 - 32
August 116 - 132 33 - 34
September 133 - 154 35 - 44
Október 152 - 167 45 - 49
November 168 - 175

50 - 54

December 186 - 210 55 - 69

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2020

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2019

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2018

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2017

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2016

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 01 - 14 01 - 04
Február 01 - 12 05 - 08
Marec 01 - 16 09 - 12
Apríl 01 - 19 13 - 20
Máj 01 - 16 21 - 23
Jún 01 - 15 24
Júl  01 - 16 25
August 01 - 17 26 - 28
September 01 - 14 29 - 32
Október 01 - 14 33
November 01 - 14

34 - 35

December 01 - 20 36 - 41

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2015

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 01 - 13 01 - 02
Február 01 - 14 03
Marec 01 - 15 04 
Apríl 01 - 16 05 - 07
Máj 01 - 15 08 - 09
Jún 01 - 16 10 - 15
Júl  01 - 14 16
August 01 - 14 17 - 18
September 01 - 21 19 - 30
Október 01 - 19 31 - 36
November 01 - 18

38 - 42

December 01 - 29 44 - 57

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2014

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 01 - 11 01 - 05
Február 01 - 16 06 - 10
Marec    
Apríl 01 - 19 16 - 18
Máj 01 - 18 19 - 21
Jún 01 - 15 22 - 23
Júl  01 - 15 24 - 25
August 01 - 18 26 - 29
September 01 - 16 30 - 34
Október 01 - 18 35 - 37
November 01 - 15

38 - 39

December 01 - 25 40 - 50

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2013

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 01 - 15  
Február 01 - 14 04 - 05
Marec   06 - 09
Apríl 01 - 14 11
Máj 01 - 15 13 - 15
Jún 01 - 13 16 - 17
Júl  01 - 12 18 - 21
August 01 - 14 22 - 23
September 01 - 17 24 - 31
Október 01 - 15 32 - 37
November 01 - 14

38

December 01 - 26 39 - 51

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2012

Mesiac Faktúry Objednávky
Január 01 - 09 01 - 02
Február 01 - 14 03 - 05
Marec 01 - 12 05 - 12
Apríl 01 - 14 08 - 09
Máj 01 - 12 10 - 11
Jún 01 - 12 09 - 10
Júl  01 - 13 13
August 01 - 15 12 - 17
September 01 - 14 18 - 22
Október 01 - 16 23 - 30
November 01 - 19

31 - 36

December 01 - 18 39

 

Zverejňovanie oficiálnych dokumentov - 2011